خبر، تلخ بود و ناراحت کننده. ابتدا یکی از بینندگان سایت داریون نما بوسیله سیستم پیامک این سایت، خبر واژگونی یک خودرو پیکان باردر جاده شیراز-داریون و کشته شدن یاسر-فرزند علمدار بهمن پور فرهنگی زحمتکش و بازنشسته- را اعلام کرد. پی گیری های سایت داریون نما از اداره آتش نشانی داریون اما صحت این خبررا […]

خبر، تلخ بود و ناراحت کننده. ابتدا یکی از بینندگان سایت داریون نما بوسیله سیستم پیامک این سایت، خبر واژگونی یک خودرو پیکان باردر جاده شیراز-داریون و کشته شدن یاسر-فرزند علمدار بهمن پور فرهنگی زحمتکش و بازنشسته- را اعلام کرد.

پی گیری های سایت داریون نما از اداره آتش نشانی داریون اما صحت این خبررا تایید و جزییات بیشتر آن را مشخص کرد.

“یاسر بهمن پور 27 ساله، متاهل در اثر واژگون شدن خودرو پیکان بار در حوالی دو راهی کوشک مولا جان خود را از دست داده است.”

در این حال اما به ناگاه یاد علمدار،پدر بزرگوار مرحوم یاسر بهمن پور می افتم که باید غم سنگین از دست رفتن جوانش را تا پایان عمر بر دوش کشد…

اینگونه حوادث و کشته شدن شهروندان داریونی و غیر داریونی در جاده شیراز-داریون به یک داستان تکراری تبدیل شده که انگار برای مسوولین هم دیگر عادی شده است.

کافی است در همین سایت داریون نما که هنوز سه ماه از افتتاح آن نمی گذرد مراجعه کنید و اخبار حوادث  جاده شیراز-داریون را مشاهده کنید آن وقت است که خواهید دید در همین –کمتر از سه ماه- جاده شیراز- داریون چند حادثه منجر به مرگ داشته است که آخرینشان روز گذشته اتفاق افتاد و خانواده ای را داغدار کرد.

سایت داریون نما بنا بر رسالت رسانه ای خود به زودی گفت و گویی صریح با مدیرکل اداره راه استان فارس انجام خواهد داد و با برشمردن حوادث تلخی که در جاده شیراز- داریون روی داده از آقای مدیرکل توضیح خواهد خواست که چرا “این جاده لعنتی” اینگونه به حال خود رها شده است.

سایت داریون نما به عنوان مرجع رسمی خبری منطقه داریون این حق را برای خود قائل است که به عنوان نماینده رسانه ای مردم داریون مطالبات مردم شریف داریون را از مسوولین طلب کند.

منتظر گفت و گوی سایت داریون نما با مدیر کل اداره راه استان باشید. امیدواریم جناب مدیر کل پاسخ تلفن ما را بدهند!

***********************************************

توجه: آن دسته از بینندگان سایت “داریون نما” که می خواهند در قسمت نظرات-پایان مطلب- نظرات و حرفهای خود را برای ما ارسال کنند اما آدرس “ایمیل” ندارند می توانند در قسمت آدرس ایمیل از این آدرس استفاده کنند: daryonnama@yahoo.com