همانگونه که از طریق سایت داریون نما در جریان قرار گرفتید ساختمان در حال ساخت دانشگاه آزاد داریون به دلیل نداشتن مجوز ساخت و همچنین پرداخت نکردن عوارض توسط شهرداری داریون پلمپ شد.

زارع شهردار داریون به همراه جمعی از کارکنان شهرداری شخصا به این قضیه ورود و کار ساخت دانشگاه آزاد داریون را فعلا تعطیل کرد.

در ادامه عکس هایی می بینید که خود گویا هستند.

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :