فعلا احداث شهرک صنعتی مشروط در منطقه ی داریون توسط مسئولین مربوطه، تایید و به تصویب نهایی رسیده و صورتجلسه شده است. ولی همه چیز در حد وعده و قول و قرارهای شفاهی و مکتوب است و هنوز تا اقدامات عملی موثر، راه زیادی پیش رو داریم و همت و حمایت های بیش تر و اساسی و جدی تری را می طلبد.

جلیل زارع|

إِنَّ اللّهَ لاَ یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغیییر نمی دهد مگر آنکه آنان خود تغییر کنند (سوره رعد آیه ۱۱)

سلام بر مردم خوب زادگاهم منطقه داریون…

تا کنون در راستای پی گیری موضوع ” احداث شهرک صنعتی داریون ” اقدامات و جلسات زیر انجام و برگزار شده است :

۱ – جلسات متعدد و مستمر با امام جمعه محترم منطقه داریون حاج آقا عزیزی

۲ – جلساتی با شهردار داریون آقای جهانپور رستم پور و زیر مجموعه ی آن

تشکیل جلسه با مدیران شهرک های صنعتی با حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر داریون در محل شهرداری

تشکیل جلسه با مدیران شهرک های صنعتی با حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر داریون در محل شهرداری

۳ – شرکت در جلسه و برقراری ارتباط با نماینده  مجلس شورای اسلامی در شیراز دکتر قادری

۴ – تشکیل جلسه با اعضای شورای اسلامی شهر داریون

۵ – تشکیل جلسه با ۴ تن از مدیران شهرک های صنعتی و حمایت  دکتر قادری با حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر داریون در محل شهرداری

۶ – تلاش در جهت یافتن مکان مناسب برای احداث شهرک صنعتی داریون

۷ – برقراری ارتباط موثر با سرمایه داران داریونی ( ساکن و یا غیر ساکن در منطقه داریون ) در راستای جذب حمایت ها و سرمایه های مردمی برای ایجاد کارخانه در شهرک صنعتی داریون و مشارکت در طرح های ملی صنعتی

۸ – برقراری ارتباط موثر با صاحبان فکر و اندیشه

فعلا احداث شهرک صنعتی مشروط در منطقه ی داریون توسط مسئولین مربوطه، تایید و به تصویب نهایی رسیده و صورتجلسه شده است. ولی همه چیز در حد وعده و قول و قرارهای شفاهی و مکتوب است و هنوز تا اقدامات عملی موثر، راه زیادی پیش رو داریم و همت و حمایت های بیش تر و اساسی و جدی تری را می طلبد.

راه کارهای مختلفی نیز پیش بینی شده است که آن هم فعلا در حد قول و قرار و حرف است و اگر اقدامات و گام های عملی موثری برداشته نشود، مثل همیشه، در همین حد نیز باقی خواهد ماند و هرگز به مرحله ی عمل نخواهد رسید.

برای تبدیل حرف و قول و قرارهای شفاهی و مکتوب به اقدام های موثر عملی، توقع داریم سایر نهادها و ارگان ها و مسئولین و اشخاص حقیقی و حقوقی بومی و غیر بومی منطقه ی داریون و کلان شهر شیراز و استان فارس نیز به طور جدی با ما همراه شوند تا بعد از سال ها انتظار که جز حرف، نتیجه ای عاید مردم مظلوم و محروم منطقه ی داریون نشده است، برای یک بار هم شده، گام های جدی و عملی برداشته شود که چندان هم دور از انتظار نیست .

و اما عزیزان دل برادر ! باور کنیم که ما مکلف به انجام وظیفه ایم. نتیجه به ما مربوط نیست و خدایی که مکه را فتح و خرمشهر را آزاد کرد، آن را رقم خواهد زد که بر اساس حکمت الهی و وعده ی حق، قطعا منوط به حرکت جدی و اساسی ماست که اگر حرکتی نباشد،برکتی هم نیست.

منتظر اخبار جدید باشید ! ولی تنها تماشاگر نباشید که در این صورت اتفاق خاصی نخواهد افتاد و هم چنان آب از آب تکان نمی خورد ! اگر می توانید به طور جدی با ما همراه شوید و اگر نمی توانید با ما هم صدا شوید. در غیر این صورت، همان تماشاگر بمانید تا باز هم مثل قبل و قبل تر و قبل تر از قبل تر، مظلوم و محروم بمانید و ……..

نقطه چین ها را هم دیگر شما استادترید و مثل همان آب خوردن می توانید پر کنید و افسوس از دست رفتن فرصت های طلایی و نقره ای و برنزی را بخورید و … و… و…

هر چه خدا بخواهد…